Lisanslı Depo

Depomuzda halen Mislen, Aynen ve Geçici Depolama hizmetleri verilmektedir.

 

Mislen Depolama hizmeti; Pamuk preselerinin, tek balya bazında analizlerinin yapılıp standardize edilmesi sonrası, elektronik ürün senetlerinin oluşturulup (ELÜS), ilgili kategorisinde, diğer müşterilerin aynı kalitedeki pamukları ile karışık olarak depolanması ve çıkışının FIFO (ilk giren ilk çıkar) prensibine göre yapılmasıdır. ELÜS ihracında tüm müşteriler için ortak ISIN kodlar kullanılır.

 

Aynen Depolama hizmeti; Pamuk preselerinin, tek balya sistemine göre analizlerinin yapılıp standardize edilmesi sonrası, elektronik ürün senetlerinin oluşturulup (ELÜS), diğer mudilerin pamukları ile karışmayacak şekilde AYRI olarak depolanmasıdır. Depolama mudinin tercihine göre klasman bazında veya parti bazında yapılır. Çıkış talebi geldiğinde aynen teslim edilir. ELÜS ihracı mudi bazında ayrı ISIN kodlar kullanılarak gerçekleştirilir.

 

GEÇİCİ DEPOLAMA    : Pamuk preselerinin 90 güne kadar geçici olarak depolanmasıdır.

 

Lisanslı depo hizmeti kapsamındaki Mislen ve Aynen Depolama için hizmet ücret tarifemiz *

 

Mislen Depolama hizmet bedeli   :0,022 TL/ Aylık olarak ELÜS başına hesaplanır.
Aynen Depolama hizmet bedeli   :0,030 TL/ Aylık olarak ELÜS başına hesaplanır.
Yükleme hizmet bedeli               :0,60 TL / prese başına mal teslim alan taraftan tahsil edilir.
ISIN Bedeli                               :100 TL / AYNEN saklama halinde ISIN KOD başına tahsil edilir.

 

*Lisanslı depo hizmetleri kapsamındaki ücret tarifesi, 5300 sayılı Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Kanununun 19 uncu ve ilgili Yönetmeliğin 52 inci maddesine istinaden hazırlanmış, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca onaylanıp 24/08/2016 tarih 9144 sayılı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

Diğer hizmet bedelleri:

Geçici Depolama                       :0,030 TL/ Aylık olarak kilogram başına hesaplanır.