Lisanslı Depo

Depomuzda halen Mislen, Aynen ve Geçici Depolama hizmetleri verilmektedir.

 

Parti Bazında Mislen Depolama Hizmeti; Tek balya analiz sistemine göre analiz edilip, Ortalama kalite gruplama değerleri üzerinden her parti için ayrı PARTİ ELÜS oluşturulması, pamukların parti bazında depolanması ve aynı şekilde teslim edilmesidir. MİSLEN saklama türü olup TÜRİB te parti bazında işlem görmektedir.

 

Aynen Depolama Hizmeti; Tek balya analiz sistemine göre analiz edilip, balya bazında standardize edilmesi ELÜS oluşturulması, diğer mudilerin pamukları ile karışmayacak şekilde parti bazında AYRI olarak depolanmasıdır. Çıkış talebi geldiğinde aynen teslim edilir. AYNEN saklama olduğu için TÜRİB te işlem görmez.

 

GEÇİCİ DEPOLAMA    : Pamuk preselerinin 90 güne kadar geçici olarak depolanmasıdır.