Yneticilerimiz


Genel Müdür
Ahmet ÖZLÜ
Mali ler ve nsan Kaynaklar Yöneticisi Erol NCE
Pazarlama ve Depo Yöneticisi Cüneyt BAKAN